Cô giáo như mẹ hiền

 • Hồ Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985184244
  • Email:
   hotham171@gmail.com
 • Phan Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0976346228
  • Email:
   yenktmncongnam@gmail.com
 • Trần Thị Hoa Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0384775591
  • Email:
   hoaphuongmncn@gmail.com
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo
  • Email:
   ninhdung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0357201265